Medicina Muncii se ocupa cu preventia, diagnosticarea si managementul bolilor profesionale si a accidentelor de munca. Serviciile de Medicina Muncii informeaza clientii asupra starii de sanatate a angajatilor si permit inscrierea in cadrul legal sub aspect medical, organizatoric al asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale.

Asistenta medicala impusa de legislatia muncii:

Noul cod al muncii prevede ca orice persoana care doreste sa se angajeze intr-un loc de munca trebuie sa aiba obligatoriu, in dosarul care se depune la Inspectoratul Teritorial de Munca si o Fisa de aptitudine care cuprinde examenul medical efectuat de un medic de medicina muncii.

Examenul medical la angajare permite Angajatorului sa cunoasca:

 • Aptitudinea / aptitudinea conditionata / inaptitudinea permanenta sau temporara in munca pentru profesia / functia si locul de munca in care angajatorul il va desemna sa lucreze;
 • Compatibilitatea dintre eventualele afectiuni prezente in momentul examinarii si viitorul loc de munca;
 • Faptul ca persoana care urmeaza a fi angajata nu prezinta o afectiune ce pune in pericol sanatatea si securitatea celorlalti angajati de la acelasi loc de munca;
 • Faptul ca persoana care urmeaza a fi angajata nu reprezinta un risc pentru sanatatea populatiei careia ii asigura servicii.

In functie de rezultatul examenului medical la angajarea in munca, medicul de medicina muncii face propuneri pentru:

 • adaptarea postului de munca la caracteristicile anatomice, fiziologice, psihologice si la starea de sanatate a angajatului;
 • indrumarea persoanei care urmeaza a fi angajata catre alte locuri de munca;
 • includere in circuitul informational si operational a acelor persoane care necesita supraveghere medicala deosebita.

Examenul medical periodic are ca scop:

 • confirmarea aptitudinii / inaptitudinea permanenta sau temporara in munca pentru profesia / functia si locul de munca in care acesta va fi desemnat sa lucreze;
 • depistarea aparitiei unei boli care constituie contraindicatii pentru activitatile si locurile de munca cu expunere la factori nocivi profesionali.

Acest control permite Angajatorului sa cunoasca starea de sanatate a angajatilor, in stricta legatura cu procesul muncii, pe toata perioada cât acesta este angajat. Şi acest examen scuteste Angajatorul de orice problema legala care ar putea sa apara cu oricare dintre angajati.

Controlul medical periodic include:

 • inregistrarea evenimentelor medicale care s-au petrecut in intervalul de la examenul medical in vederea angajarii, sau la ultimul control medical periodic pâna in momentul controlului medical respectiv;
 • examenul clinic efectuat de medicul specialist de medicina muncii;
 • examene clinice si paraclinice complementare, diferentiate in functie de vârsta, sex, stare de sanatate.

Alte tipuri de controale:

 • Control medical de adaptare - se efectueaza la indicatia medicului de medicina muncii;
 • Control medical la reluarea activitatii - efectuat dupa o intrerupere a activitatii de min 90 de zile pentru motive medicale sau de 6 luni pentru orice alte motive;
 • Supravegherea speciala - pentru anumite categorii de angajati, expusi la riscuri profesionale;
 • Intocmirea fisierelor medicale si a dosarului medical conform legislatiei in vigoare.

Rezultatele tuturor controalelor medicale se inregistreaza in dosarul medical, care poate fi consultat de angajat, si care ramâne in arhiva. In situatia transferului, angajatul primeste copia dosarului sau medical.
Concluzia examenelor clinice si paraclinice se finalizeaza prin completarea fisei de aptitudini, numai de catre medicul de medicina muncii, in doua exemplare, unul pentru angajator si celalalt pentru angajat in plic inchis si cu recomandari.

Obligatia angajatorului este de a completa pentru fiecare angajat:

 • Fisa de solicitare pentru angajare / pentru controlul periodic;
 • Fisa de expunere la riscuri profesionale (angajare / control periodic;
 • Monitorizarea starii de sanatate a personalului expus la riscuri profesionale.

Orice angajat cu aptitudine conditionata sau inapt temporar va intra intr-un program de supraveghere speciala, in care medicul de medicina muncii va urma evolutia afectiunii depistate pâna la vindecarea / stabilizarea ei, legatura cu medicul de familie sau medicul specialist fiind in aceasta etapa deosebit de importanta. Medicul de medicina muncii va prezenta angajatorului un raport scris cu privire la situatia starii de sanatate a angajatilor in relatie cu conditiile de munca si riscurile profesionale.